So sánh sản phẩm

Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 Chi bộ đảng Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh

     Thực hiện Kế hoạch số 289-KH/ĐU ngày 22/01/2020 của Đảng ủy Tổng Công ty Thăng Long– CTCP về tổ chức các Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Thăng Long – CTCP nhiệm kỳ 2020-2022. Ngày 08 tháng 5 năm 2020, Chi bộ đảng Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022. 
       Đại hội Chi bộ đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2022; Bầu Ban chi ủy, bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thăng Long –CTCP. Tham dự Đại hội có: 18 / 18 đảng viên được triệu tập, trong đó: Đảng viên chính thức: 16 đồng chí; Đảng viên dự bị: 02 đồng chí
     Với tinh thần tập trung dân chủ Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Hoàng Đình Hải – Bí thư Chi bộ khóa III, Giám đốc Công ty được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2022.
Tags:yen lenh,

Tin cùng danh mục