So sánh sản phẩm

Chương trình đào tạo chất lượng nội bộ tại Công ty CP Cầu 1 Thăng Long

      Nhằm tăng tính đoàn kết, phối hợp, cùng nhau chia sẻ nội bộ về mặt QLHTCL, ngày 29/06/2017 P.QLCL Tổng công ty đã tổ chức chương trình đào tạo nội bộ tại  Công ty CP cầu 1 Thăng Long.  Buổi đào tạo có sự tham gia của các CBNV, các trưởng phòng, P.TGĐ cùng  4 đội trưởng các dự án của công ty CP cầu 1 Thăng Long.
Mục đích chương trình đào tạo nội bộ : 
        - Trang bị những kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng, vai trò của Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp
        - Hiểu rõ hơn về các nguyên tắc,  phương pháp xây dựng quy trình;
        - Trang bị nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm cần thiết trong nhận diện, kiểm soát các vấn đề chất lượng;
        - Nắm vững được các phương pháp áp dụng và thực hiện cải tiến hiệu quả cho doanh nghiệp;
         -  Thực hành Quản lý chất lượng thông qua các bài tập tình huống, bài tập nhóm.     
 


Tags:,

Tin cùng danh mục