So sánh sản phẩm

Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết của HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 :
- Ngày cuối cùng đăng ký tham dự: 10/4/2019
- Thời gian dự kiến: trong tháng 4/2019
- Địa điểm: Tại Hà nội

Chi tiết:      

 
Tags: ,

Tin cùng danh mục