So sánh sản phẩm

Thành tựu

Những phần thưởng cao quý: 


Huân chương Độc lập hạng nhất 

Huân chương Hồ Chí Minh