So sánh sản phẩm

Thông báo hoàn tất thủ thục thoái vốn tại Công ty CP ĐT&XD số 17 Thăng Long

Ngày 22/6/2020 Tổng công ty Thăng Long-CTCP đã có công văn số 230/TB-TLG-TCKT thông báo về việc hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ vốn góp tại  Công ty CP ĐT & XD số 17 Thăng Long, theo đó:
   - Số cổ phần đã góp: 234.000 cổ phần
   - Số cổ phần đã thoái: 234.000 cổ phần
   - Số cổ phần còn nắm giữ: 0 (cổ phần)

Chỉ tiết:  
Tags: ,

Tin cùng danh mục