So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính Qúy III năm 2018

Chi tiết:
- Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018: 
- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018: 
- Công văn giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Qúy III năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước: 
Tags:,

Tin cùng danh mục