So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính năm 2018

  • Báo cáo tài chính riêng năm 2018: 
  • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018: 
  • Công văn giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước: 
Tags: ,

Tin cùng danh mục