So sánh sản phẩm

Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long -CTCP

Nghị quyết Hội đồng quản trị TCT Thăng long-CTCP về việc: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức Tổng giám đốc - Tổng công ty Thăng Long-TCT

Chi tiết: 
Tags: ,

Tin cùng danh mục