So sánh sản phẩm

Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Hải

Ngày 21/10/2020 Tổng Giám đốc TCT Thăng Long-CTCP đã có quyết định số 44/QĐ-TLG bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hải  - Kỹ sư cầu đường giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc - TCT Thăng Long-CTCP bắt đầu từ ngày 1/11/2020

Chi tiết:   

 
Tags: ,

Tin cùng danh mục