So sánh sản phẩm

Công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin quyết định xử lý vi phạm về thuế và Quyết định xử phạt vi phạm thuế

Công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin quyết định xử lý vi phạm về thuế và Quyết định xử phạt vi phạm thuế
 Do sự phối hợp giữa bộ phận Kế toán và bộ phân Công bố thông tin chưa  được thống nhất nên thông tin không được cập nhập kịp thời, Tổng công ty đã có biện pháp khắc phục để không xảy ra trong thời gian tới

Chi tiết:  

 
Tags: ,

Tin cùng danh mục