So sánh sản phẩm

Báo cáo tài chính Qúy 1/2019

Nội dung: 
1. Báo cáo tài chính riêng Qúy 1/2019   
2. Báo cáo tài chính hợp nhất      
3. Công văn giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN Qúy 1/2019 giảm so với cùng kỳ năm trước    
Tags: ,

Tin cùng danh mục