So sánh sản phẩm

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước

Ngày 8/8/2019 TCT Thăng Long-CTCP đã có công văn số 339/TLG-TCKT gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

- Công văn 339/TLG-TCKT     
- Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ   
- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ   
Tags:,

Tin cùng danh mục