So sánh sản phẩm

Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN quý II/2019 giảm so với cùng kỳ năm trước

Ngày 19/6/2019 TCT Thăng Long CTCP đã có công văn số 323/TLG-TCKT gửi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Giải trình chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN quý II/2019 giảm so với cùng kỳ năm trước  - Chi tiết 

 
Tags: ,

Tin cùng danh mục