So sánh sản phẩm

Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký Tổng giám đốc

Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký  Tổng giám đốc Tổng công ty Thăng Long-CTCP

- ông Nguyễn Việt Hà

- Chức vụ: Tổng giám đốc - TCT Thăng Long -CTCP

Chi tiết:    
Tags: ,

Tin cùng danh mục