So sánh sản phẩm

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị TCT Thăng Long-CTCP

Ngày 13/9/2021 TCT Thăng Long-CTCP đã có Công văn số 479/TLG-CBTT gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chúng khoán Hà Nội công bố Nghị quyết số 07/NQ-HDQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Chi tiết:  
Tags:,

Tin cùng danh mục