So sánh sản phẩm

Ông Nguyễn Quang Tuýnh thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc sản xuất kể từ ngày 31/12/2016

Ngày 19/12/2016 Tổng giám đốc Tổng công ty đã có quyết định số 201/QĐ-TLG để ông Nguyễn Quang Tuýnh thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc sản xuất để nghỉ chế độ hưu trí, kể từ ngày 31/12/2016
 Chi tiết: 
Tags: ,

Tin cùng danh mục