So sánh sản phẩm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các tài liệu/biểu mẫu phục vụ Đại hội

Tổng công ty Thăng Long _CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018: 
Thời gian: 9h00 ,thứ 2 ngày 23/04/2018
Địa điểm: Tầng 6 tòa nhà Handico ,đường Phạm Hùng- Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm -TP Hà Nội
Chi tiết: 
1. Thông báo mời họp và chương trình đại hội: 
2. Mẫu giấy xác nhận và ủy quyền:   
3. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:   
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT:   
5. Báo cáo hoạt động của BKS: 
6. Báo cáo tài chính riêng năm 2017:   
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:   
8.Tờ trình của HĐQT thông qua một số vấn đề của Đại hội:   
9. Mẫu phiếu biểu quyết: 
Tags: ,

Tin cùng danh mục