So sánh sản phẩm

Thông báo chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

 Thông báo chốt danh sách họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
 Ngày 25/3/2019 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã có công văn  ngày xác nhận đăng ký cuối  cùng và danh sách người sở hữu chứng khoán
Chi tiết:  
Tags:,

Tin cùng danh mục