So sánh sản phẩm

Thông báo hoàn tất thoái toàn bộ vốn góp của TLG tại Công ty cổ phần 21 Thăng Long

     Ngày 13/11/2020 Tổng công ty Thăng Long-CTCP và ông Ngô Xuân Hoa đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 325000 cổ phần vốn góp tại Công ty cổ phần 21 Thăng Long

Chi tiết:  
Tags:,

Tin cùng danh mục