So sánh sản phẩm

Thông báo hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP xây dựng số 2 Thăng Long

Thông báo hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP xây dựng số 2 Thăng Long (đính kèm TB số 848/TB-TLG-TCKT)

       Ngày 17/11/2016 Tổng công ty Thăng Long đã có công văn số 848A/TB-TLG-TCKT về việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP XD số 2 Thăng Long, cụ thể:

   - Tổng số cổ phần đã góp     : 154.557 cổ phần

   - Tổng số cổ phần đã thoái: : 154.557 cổ phần

   - Số cổ phần nắm giữ:                   0   cổ phần
 Chi tiết: 

Tags: ,

Tin cùng danh mục