So sánh sản phẩm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tài liệu Đại hội

 
       Tổng công ty Thăng Long-CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Thăng Long - CTCP, cụ thể:
1. Thời gian:   9 h00, thứ 5  ngày 25/4/2019
2. Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Thăng Long – CTCP theo danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2019. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp
5. Tài liệu phục vụ Đại hội: 
                 5.1.       Thông báo mời họp   
                 5.2.       Chương trình họp        
                5.3.       Giấy xác nhận tham dự Đại hội   
               5. 4.       Giấy ủy quyền             
                5.5.       Quy chế làm việc tại Đại hội   
                5.6.       Báo cáo của HĐQT                
                5.7.       Báo cao của BKS                 
                5.8.       Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019  
 
                5.9.       Tờ trình thông qua cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 
                5.10.   Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua  các vấn đề tại Đại hội   
                5.11.   Quy chế bầu cử HĐQT, BKS tại Đại hội     
                5.12.   Thể lệ biểu quyết.     

6. Xác nhận tham dự Đại hội:
 Các cổ đông tham dự đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản  chính) và giấy mời này. 
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội (nếu có) qua đường bưu điện hoặc Fax trước 16h00 ngày 19/4/2018  về :
VĂN PHÒNG  HĐQT - TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP
Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Liên hệ: Bà Vũ Thị Lan Mỹ      Điện thoại: 043 8345212   máy lẻ 331  
Fax:  043 8345212                          Email: myvtl@tlg.com.vn/vulanmytlg@gmail.com
Trân trọng thông báo./.
Tags: ,

Tin cùng danh mục