So sánh sản phẩm

Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Vũ giữ chức Kế toán trưởng Tổng công ty Thăng Long-CTCP

Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Vũ giữ chức Kế toán trưởng Tổng công ty Thăng Long-CTCP, và miễn nhiệm trưởng phòng TCKT Phan Thị Thu Thảo

Chi tiết: 
            - Quyết định miễn nhiệm trưởng phòng Tài chính bà Phan Thị Thu Thảo 
             - Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Vũ  
Tags:,

Tin cùng danh mục