So sánh sản phẩm

Đính chính Quyết định số 85342/QĐ-CT-TKT4-XPVPHC ngày 23/09/2020 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính

- Quyết định số 85342/QĐ-CT-TKT4-XPVPHC ngày 23/09/2020 về việc Xử phạt vi phạm hành chính
- Quyết định số 95522/QĐ-CT-TKT4-XPVPHC ngày 02/11/2020 về việc Đính chính Quyết định số 85342/QĐ-CT-TKT4-XPVPHC ngày 23/09/2020 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Chi tiết:  
Tags:,

Tin cùng danh mục