So sánh sản phẩm

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tài liệu Đại hội

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Tổng công ty Thăng long-CTCP, và tài liệu đại hội

- Thời gian: 9h sáng ngày Thứ 3, 14/7/2020
- Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tầng 20 tòa nhà Handico , Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nọi

* Tài liệu Đại hội:
   1- Giấy mời họp   
   2 - Giấy xác nhận  

    3 - Giấy ủy quyền      
  4- Chương trình Đại hội   
 
   5- Quy chế làm việc      
   6- Thể lệ biểu quyết   
   7- Báo cáo của HĐQT   
   8- Báo cáo của Ban KS   
   9- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán   
   10-Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại Đại hội   
 
Tags:,

Tin cùng danh mục