So sánh sản phẩm

Tổng công ty thăng long phát động thi đua an toàn điện và an toàn làm việc trên cao năm 2024

  Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành quy trình kỹ thuật, quy chuẩn an toàn, thực hiện trang bị bảo hộ lao động, thiết bị phòng hộ đầy đủ của CBCNV, người lao động. Căn cứ quy định QyĐ 01 về an toàn lao động vệ sinh môi trường của tổng công ty Thăng Long-CTCP ban hành ngày 4 tháng 12 năm 2019, Ban an toàn lao động Tổng công ty phát động phong trào thi đua: “ An toàn điện và an toàn làm việc trên cao ” tại các dự án của Tổng công ty trong tháng 4 năm 2024

  Theo đó, bên cạnh việc tuân thủ tốt các công tác an toàn khác theo quy định của Tổng công ty và pháp luật an toàn của nhà nước, Ban an toàn lao động của công ty sẽ chủ trì kết hợp cùng phòng quản lý sản xuất, ban điều hành các dự án đánh giá thực tế các dự án an toàn điện và an toàn làm việc trên cao so với quy định an toàn lao động của Tổng công ty trong thời gian phát hành thi đua

  Ban thi đua sẽ theo dõi, kiểm tra và đánh giá các đơn vị đến cuối đợt thi đua có tổng kết và trao giải thưởng cho các đơn vị  với mức giải thưởng cụ thể sau:

- 01 Giải hoàn thành xuất sắc  :           5.000.000 đồng.

- 02 Giải hoàn thành tốt          :           3.000.000 đồng.

 

  Phong trào thi đua được triển khai thực hiện đến hết ngày 30/04/2024.

 

Tags:,

Tin cùng danh mục