So sánh sản phẩm

Thông báo chào bán cổ phần của TCT Thăng Long tại Công ty CP Cầu 21 Thăng Long

Ngày 28/10/2020 TCT Thăng Long-CTCP đã có Thông báo số 406/TLG-TCKT Thông báo chào bán toàn bộ 325.000 cổ phần (chiếm 65%VDL) của TCT Thăng Long tại Công ty CP Cầu 21 Thăng Long

Chi tiết: 
Tags:,

Tin cùng danh mục