So sánh sản phẩm

Tổng công ty Thăng Long-CTCP tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

     Ngày 7/4/2022 tại phòng họp lớn Tầng 20 toà nhà Handico, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty được tổ chức thành công. Tham dự đại hội có 25 cổ đông đại diện cho 95,58% tổng số cổ phần có  quyền biểu quyết.
   
     Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, bầu bổ sung HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và các nội dung khác với sự đồng thuận cao của các cổ đông.

 
      Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với ông Đặng Ngọc Tuấn Hiệp và bà Hoàng Thị Hồng Nhung. Đại hội cũng đã bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm  kỳ 2019-2024 là ông Nguyễn Tuấn Linh và ông Nguyễn Đại Thụ  Với sự nhất trí cao Đại hội đã thông qua Nghị quyết và bế mạc vào hồi 11h30’  cùng ngày
 
Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội:
 

Toàn cảnh đại hội tại phòng họp số 1


Đại diện ban kiểm soát đọc báo cáo

Tổng giám đốc Nguyễn Việt Hà đọc báo cáo tại hội nghị

Chủ tịch HĐQT Vũ Anh Tuấn tặng hoa chia tay 2 đ/c Uỷ viên HĐQT đã hoàn thanh nhiệm vụ đc giao
Chủ tịch HĐQT Vũ Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng 2 đ/c Uỷ viên HĐQT vừa được bầu tại hội nghị
Tags:,

Tin cùng danh mục