So sánh sản phẩm

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty Thăng Long -CTCP năm 2021


     Ngày 26.4.2021, tại  phòng họp số 1 tầng 20 tòa nhà Handico, Tổng công ty Thăng Long-CTC  đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 (ĐHĐCĐ). Tham dự đại hội có 27 cổ đông đại diện cho 34.989.250 cổ  phần, tương đương 84 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
     Năm 2020, TLG vẫn đạt những kết quả tốt  dù nền kinh tế đang có nhiều bất ổn khó lường trước do đại dịch Covid-19.  Tổng công ty đã đạt 12,021 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT) và 676.950  tỉ đồng doanh thu.  Trong năm 2021 kế hoạch đặt ra:  Doanh số bán hàng đạt 1500 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.296 tỷ đồng, lợi nhuân 24,461 tỷ, trả cổ tức 5%
      Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua toàn bộ Nghị quyết đại hội, hội nghị thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 11h ngày 26/4/2021.
    Nghị quyết đại hội :   
Ông Bùi Quang Tùng – Chánh văn phòng HĐQT xin ý kiến bầu Chủ tịch đoàn, ban kiểm phiếu, thư ký


Chủ tịch Đoàn


Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Lương báo cáo trước Đại hội


Toàn cảnh Đại hội


 
Tags:,

Tin cùng danh mục