So sánh sản phẩm

Triển khai công tác nhân sự Tổng giám đốc - TCT Thăng long - CTCP

Ngày 13/8/2021 Hội đồng quản trị TCT Thăng Long-CTCP đã có các Nghị quyết số 06/MQ-HĐQT và các Quyết định số 04, 05/QĐ-hĐQT về công tác triển khai nhân sự Tổng giám đốc

  
1- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về về việc triển khai nhân sự Tổng giám đốc TCT Thăng long-CTCP       
  2- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT V.v: ông Nguyễn Đức Kiên thôi giữ chức Tổng giám đốc TCT Thăng Long-CTCP
  3- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hà giữ chức Tổng giám đốc TCT Thăng Long-CTCP


Chi tiết:   

 
Tags:,

Tin cùng danh mục