So sánh sản phẩm

Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 - Tổng công ty Thăng Long-CTCP thành công tốt đẹp


      Sau 1 thời gian chuẩn bị, sáng ngày 22-11-2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Thăng Long- CTCP đã thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có 29 người sở hữu và đại diện cho 40.486.150 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

      Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 với ông Phạm Văn Lương, ông Nguyễn Đức Kiên và bà Nguyễn Thị Thu.

       Đại hội cũng đã bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm  kỳ 2019-2024 là ông Vũ Anh Tuấn, ông Nguyễn Việt Hà, bà Hoàng Thị Hồng Nhung. Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị cũng đã bầu ông Vũ Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thăng Long-CTCP.

Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội:

 

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội3 Uỷ viên HĐQT bầu bổ sung ra mắt đại hội
 
Tags:,

Tin cùng danh mục