So sánh sản phẩm

Chi bộ Công ty cổ phần cầu 35 Thăng Long tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2022

      Thực hiện Kế hoạch số 289-KH/ĐU ngày 22/01/2020 của Đảng ủy Tổng Công ty Thăng Long – CTCP về tổ chức Đại hội đảng các cấp trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Thăng Long- CTCP. Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Công ty cổ phần cầu 35 Thăng Long tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thăng Long -CTCP; 
      Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2022; Bầu Ban chi ủy và Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thăng Long – CTCP nhiệm kỳ 2020-2025.
     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm văn Lương – Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty đánh giá cao về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, ghi nhận những thành tích của tập thể chi bộ, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ, đặc biệt là những đóng góp của Chi bộ Công ty trong kế hoạch phát triển chung của Tổng Công ty . Đồng thời định hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Nhấn mạnh về giải pháp cụ thể, chi tiết phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân, bộ phận trong Chi bộ; Chi bộ chủ đông cùng HĐQT và Ban Giám đốc Công ty xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa tổ chức đảng cùng với cơ quan chuyên môn để phối hợp làm việc trong hoạt động của đơn vị.
      Với tinh thần tập trung dân chủ Đại hội đã xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban chi ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đồng chí Phạm Mạnh Hàn – Bí thư Chi bộ khóa III, Giám đốc Công ty được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2022.

 


 
Đ/c Phạm Văn Lương, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tặng hoa chức mừng Ban chi ủy
và Đ/c Phạm Mạnh Hàn- Bí thư Chi bộ Công ty 

Tin cùng danh mục