So sánh sản phẩm

Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 Tổng công ty Thăng Long-CTCP

        Ngày 06/6/2020,  Đảng bộ Tổng Công ty Thăng Long - CTCP đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  với chủ đề là  “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh; Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; Nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên, xây dựng Tổng công ty và các đơn vị phát triển bền vững”. Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và các đồng chí trong Tổ công tác số 3 Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Đại hội.

        Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Phạm Văn Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty trình bày tại Đại hội, theo đó:  nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ thứ 2 Tổng Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Đảng bộ Tổng công ty đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phát huy vai trò của tổ chức đảng trong công ty cổ phần, luôn đổi mới phương thức hoạt động, Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo của đơn vị chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XI đề ra, xây dựng và phát triển thương hiệu của Tổng Công ty trên thị trường trong nước và nước ngoài, ngành nghề sản xuất tiếp tục được mở rộng và phát triển, đảm bảo việc làm ổn định, đời sống CB-CNVLĐ được nâng lên, giữ vững được niềm tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng. 
        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Phúc- Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Tổng Công ty Thăng Long đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt sự chuyển đổi tích cực từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần có vốn Nhà nước không chi phối. Nhấn mạnh trong những năm tới tình hình kinh tế thế giới và tình hình trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, sự cạnh tranh mạnh mẽ trên các lĩnh vực đang là thách thức lớn đối với lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Tổng công ty tích cực phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để thực hiện đồng bộ các giải pháp, định hướng phát triển của doanh nghiệp, công tác điều hành, quản trị doanh nghiệp mà Hội đồng quản trị đã đề ra.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng công ty tích cực xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tích cực đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng cho phù hợp với mô hình Công ty cổ phần; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên phải thực sự trở thành người có đức, có tài; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty và của Đảng bộ Khối.

        Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện của Trung ương, Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 
        Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí: 
      + Đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Tổng giám đốc Tổng công ty, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; 
      + đồng chí Nguyễn Hải Vinh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; 
      + đồng chí Trần Duy Hưởng, Trưởng phòng HC-NS được bầu làm Ủy viên ban thường vụ- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu gồm 3 đồng chí tiêu biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025; 
      Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội. Với không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Thăng Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.


        * Ảnh chi tiết:

Chào cờ - khai mạc Đại hội

Chủ tịch đoàn


Đồng chí Lê Văn Phúc – Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội phát biểu tại Đại hội


Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025


Bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025


Toàn cảnh Đại Hội


Đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến với Đại Hội

Đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến với Đại Hội
 
Tags:,

Tin cùng danh mục