So sánh sản phẩm

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp

     Sáng ngày 10/5 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP đã chính thức được diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia . Trải qua năm  2016 với nền kinh tế còn nhiều khó khăn,Tổng công ty Thăng Long-CTCP đã nỗ lực vượt lên, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm .Trong đó doanh thu đạt 93,4%, Cổ tức 12%, doanh số bán hàng thầu xây dựng đạt 1.187 tỉ. Tổng công ty vẫn tiếp tục khẳng định ngành nghề mũi nhọn thi công cầu đường, thu nhập cho người lao động được duy trì ở mức ổn định.
 
Toàn cảnh đại hội cổ đông thường niên năm 2017Ông Phạm Văn Lương -  Đưa ra Nội dung làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội. 
Tại đại hội, các Cổ đông đã thông qua nhiều nội dung như:
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017,
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán,
- Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Phương án phân chia lợi nhuận 2016,
- Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 
- Lựa chọn các công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017-Gỡ bỏ thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi cổ phần hóa và cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi tăng vốn điều lệ từ 300.000.000.000 đồng lên 419.080.000.000 đồng  
Khép lại hoạt động 2016, Tổng công ty Thăng Long tiếp tục kế thừa và phát huy sức mạnh nền tảng để tiếp tục hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm 2017.
   Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã kết thúc với tỷ lệ thông qua kế hoạch sản xuất, báo cáo họat động…có sự đồng thuận cao. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.
 
    Một số hình ảnh trong Đại hội đồng cổ đông 2017:

 


Tags:,

Tin cùng danh mục