So sánh sản phẩm

Đào tạo đánh giá viên nội bộ

    Hiện nay , Đánh giá nội bộ là một trong những hoạt động chứng minh năng lực quản lý chất lượng của 1 đơn vị.Để việc đánh giá nội bộ hiệu quả thì các đánh giá viên nội bộ cũng cần phải có các kỹ năng và kiến thức cần thiết để tiến hành tốt cuộc đánh giá.                                                                                                                                                                                                                                                                
Trên cơ sở nhằm tăng tính học hỏi, chia sẻ nội bộ về mặt tổ chức đánh giá nội bộ, ngày 22/09/2017 P.QLCL Tổng công ty đã tổ chức đào tạo nội bộ cho các công ty con trong hệ thống. Buổi đào tạo đã thu hút được đông đảo các cán bộ công ty CP cầu 1     TL, công ty CP cầu 3 TL, Xí nghiệp 21 TL, cầu 35 TL.

 
    Mở đầu buổi đào tạo,Đồng chí Bùi Xuân Hảo – Trưởng phòng QLCL tổng công ty đã chia sẻ về một số kiến thức cơ bản về đánh giá viên nội bộ. 
Tiếp theo chương trình đồng chí Nguyễn Đăng Hiển – Nhân viên phòng QLCL Tổng công ty chia sẽ các thông tin liên quan đến các phương pháp đánh giá nội bộ và đưa các ví dụ minh họa để các đánh giá viên tham gia khóa học hiểu rõ hơn.
 
Kết thúc buổi đào tạo,các đánh giá viên sẽ cùng thảo luận chia sẽ các ý kiến khi tham gia đánh giá nội bộ tại công ty mình. 
Buổi đào tạo đã giúp các đánh giá viên nắm vững các kiến thức cơ bản, phương pháp, cách thức đánh giá nội bộ để áp dụng một cách tốt nhất tại công ty.
Tags:,

Tin cùng danh mục