So sánh sản phẩm

Khai mạc lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2018

    Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2018, sáng 19/5/2018, Đảng ủy Tổng công ty Thăng Long -CTCP tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2018 cho các quần chúng ưu tú của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.
Đến dự và phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Phạm Văn Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã khẳng định bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đối tượng kết nạp Đảng là khâu tất yếu quan trọng, trong đó nhấn mạnh mục đích của lớp học nhằm giúp các đồng chí quần chúng ưu tú nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi người cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.
    Đồng chí Phạm Văn Lương, Bí thư Đảng ủy yêu cầu các học viên tham dự học tập cần phát huy tinh thần trách nhiệm để bảo đảm lớp học đạt hiệu quả, thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng và viết thu hoạch theo đúng quy định.
   Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập. Các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
  Một số hình ảnh lễ Khai mạc: 

                                      
                                        Đồng chí Phạm Văn Lương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty  phát biểu
 


 
Tags:,

Tin cùng danh mục